Inspecties

Inspectie vaste installaties

Inspecties worden steeds vaker vanuit de opstal- of inboedelverzekering vereist. Daarnaast bestaat de verplichting vanuit wetgeving (ARBO) om installaties te inspecteren. Wij inspecteren elektrische laagspanning installaties volgens de NEN1010 en de NEN 3140. Het doel van regelmatige inspecties is gebreken te ontdekken die een veilige bedrijfsvoering kunnen belemmeren. Bij een inspectie volgens de norm NEN 3140 “Bedrijfsvoering van elektrische installaties” wordt de elektrische installatie aan de hand van de veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties, zoals vermeld in de norm NEN 1010, beoordeeld. Deze beoordeling vindt plaats door middel van een visuele inspectie, metingen en beproevingen.

Thermografische inspectie

Wij zijn in het bezit van een thermografische camera waarmee wij thermografische inspecties voor u kunnen uitvoeren.
Met een thermografische camera is het mogelijk de temperatuur en met name temperatuurverschillen zichtbaar te maken van een object. De thermografische opnames kunnen gebruikt worden voor bijvoorbeeld het opsporen van te warme onderdelen in elektrische installaties. Ook kunnen deze gebruikt worden voor het opsporen van oververhitte onderdelen zoals lagers in pompen en ventilatoren.

Keuren elektrisch gereedschap

Wij keuren al uw elektrisch gereedschap volgens de NEN 3140 norm. Wanneer uw machine volgens deze norm is gekeurd, is er voldaan aan de wettelijke verplichtingen van het ARBO-besluit.
De machine wordt visueel geïnspecteerd en aan de benodigde metingen en beproevingen onderworpen. Uw goedgekeurde machine wordt voorzien van een sticker waarop staat tot wanneer de keuring geldig is, u krijgt tevens een rapport met alle relevante gegevens over de machine en de keuring.